Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2015

therightcourse
Cierpienie i ból nieodłącznie towarzyszą szerokim horyzontom myślowym i głęboko współczującemu sercu.
— Zbrodnia i kara.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viacytaty cytaty

April 19 2015

therightcourse
Może jestem emocjonalnym analfabeta
— Jakub Żulczyk
therightcourse
7690 b1cb 390
Jakub Żulczyk - ślepnąc od świateł
Reposted fromastair astair viajakubzulczyk jakubzulczyk
therightcourse
Miała spojrzenie kogoś, kto miał jakąś wiarę, nieważne w co, lecz stracił ja w ułamku sekundy. (...) już wtedy wiedziałem, że ona wchodzi mi pod skórę przez oczy, przez otwory w ciele, że będę o niej myślał wtedy, kiedy nie powinienem. Że będzie mnie rozpraszać.
— Żulczyk
Reposted fromsfeter sfeter viajakubzulczyk jakubzulczyk
therightcourse
co takiego jest w tej szmacie? jest mnóstwo lasek takich jak ona. nawet ładnych, głupich, które lubią forsę, kutasa i lubią pisać wokół siebie kiepski melodramat. czym ona się od nich różni? ma trzecie oko na plecach? sra bursztynem? potrafi mówić od tyłu po hebrajsku?
— (niezastąpiony w każdym najcięższym momencie życia) kuba żulczyk
Reposted fromcentymetry centymetry viajakubzulczyk jakubzulczyk
therightcourse
Nie, to niemożliwe. Jak to niemożliwe? Wszystko jest możliwe, każda rzecz, życie to ogromny wachlarz możliwości o identycznym stopniu prawdopodobieństwa. Trzeba być nastawionym na wszystko, wszystko przewidywać, nie brać za pewnik. Nie ufać nikomu i niczemu. Nikomu i niczemu, ty jebany durniu.
— Jakbub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromnatinat natinat viajakubzulczyk jakubzulczyk
therightcourse
Nie ma zmian, są tylko chwilowe tąpnięcia. Ruchy tektoniczne. Ale nic nigdy tak naprawdę się nie zmienia. To twoje wielkie marzenie, i nie tylko twoje. Aby coś się zmieniło.
— Jakbub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromnatinat natinat viajakubzulczyk jakubzulczyk
therightcourse
,,Spierdalaj - odpisuję jej w myślach. - Wynoś się, zniknij, wyparuj. Przestań mnie rozstrajać i rozpraszać".
— .
therightcourse
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce ostrożnie jak perłę i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci, zgubi. Potem, znacznie później, zostaniesz sam z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tę dziurę mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
Każdy ma tę małą lampkę, ten kryptonit. Ja też. Nigdy nie powinienem go nikomu pokazywać."
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
therightcourse
To zawsze jest ich wybór. Są dorośli, mają dowody osobiste, NIP-y, numery PESEL, mózg i rozsądek. Jeśli sami wyłączyli sobie te dwa ostatnie, to nie jest już mój problem.
— Jakub Żulczyk, Ślepnąc od świateł
therightcourse
Reposted fromtfu tfu viajakubzulczyk jakubzulczyk
therightcourse
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
therightcourse
Chociaż może jeszcze więcej racji tkwi w zwykłej, ludzkiej prawdzie - im więcej chcesz, tym mniej dostajesz.
— Jakub Żulczyk – Zrób mi jakąś krzywdę... czyli wszystkie gry video są o miłości
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
therightcourse
8510 1572 390
Zulczyknj
therightcourse
8651 92af 390
Zulczykjakub2
therightcourse
9006 c64a 390
Zulczykjakub4
therightcourse
Problem z większością ludzi polega na tym, że są przekonani o konieczności chronienia innych ludzi przed konsekwencjami ich własnych czynów. Nie rozumieją, że to kompletnie bezcelowy wysiłek.
— Jakbub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromnatinat natinat viajakubzulczyk jakubzulczyk
therightcourse
To ciało jest mi już zupełnie obce. Kiedyś było mi bliskie, było czymś, co pragnąłem mieć w dłoniach, marzyłem, aby leżeć obok niego, chciałem wdychać jego zapach, ale teraz, razem ze swoją zawartością, jest dla mnie po prostu jak pudło pełne rzeczy, które już do niczego nie służą, od których należy się odciąć, które jak najszybciej należy wynieść na śmietnik.
— Jakbub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromnatinat natinat viajakubzulczyk jakubzulczyk
therightcourse
Ma nieruchomą twarz kogoś, kto zupełnie nie rozumie, co się stało, ale powoli dociera do niego, że stracił coś, co jest dla niego najważniejsze.
— Jakbub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromnatinat natinat viajakubzulczyk jakubzulczyk
therightcourse
Ja już nigdy nie nauczę się tego, aby ktoś był obecny. To już trwałe, mechaniczne uszkodzenie.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viajakubzulczyk jakubzulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl