Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2015

therightcourse
4581 742a 390
Ślepnąc od świateł, Jakub Żulczyk
Reposted fromklopokot klopokot viajakubzulczyk jakubzulczyk
therightcourse
9444 2c89 390
ludzie sypiają ze sobą
Reposted fromwhim whim viajakubzulczyk jakubzulczyk
therightcourse
1473 481d 390
ludzie uwielbiają być ranieni
Reposted fromwhim whim viajakubzulczyk jakubzulczyk
therightcourse
Walczyła z powracającymi napadami bezsilności i beznadziejności, miewała ataki płaczu. Kiedy zdarzał się atak przygnębienia, zamykała się w sobie, odgradzała murem i godzinami potrafiła nie odzywać się do nikogo.
— Patricia Bosworth
Reposted fromkarosia karosia viapastelina pastelina
therightcourse
Ale jak znaleźć kogoś, z kim wytrzymasz, skoro często nie wytrzymujesz nawet sama ze sobą?
— Mons Kallentoft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacytaty cytaty
therightcourse
1374 1047 390
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty

April 02 2015

therightcourse
poszukiwała samotności, aby w spokoju oddawać się żałobie po straconych złudzeniach
— Jens Peter Jacobsen
Reposted fromemptywardrobe emptywardrobe viacytaty cytaty
therightcourse
7142 8373 390
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
therightcourse
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viacytaty cytaty
therightcourse
Człowiek bardzo potrzebuje kogoś, kto go bardzo potrzebuje.
— T. Trzyzna 'Pana Nikt'
Reposted fromte-quiero te-quiero viacytaty cytaty
therightcourse
Wszystko, co dobre, od początku ostrzega cię końcem. A najlepsze żyje motylim życiem, zdycha gwałtownie
— bisz
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
therightcourse
Miliony ludzi postanowiły unikać emocjonalności. Stali się gruboskórni tylko po to, by się obronić, by nikt nie mógł ich zranić. Cena jednak jest bardzo wygórowana. Nikt nie może ich zranić, ale też nic nie może uczynić ich szczęśliwymi.
— Osho
Reposted fromswojszlak swojszlak viapastelina pastelina
therightcourse
3582 aa34 390
Reposted fromjethra jethra viapastelina pastelina

March 18 2015

therightcourse
Od tygodni wsłuchuję się w ciszę, która krzyczy za naszymi porannymi rozmowami, popołudniową beztroską i wieczornymi jękami spełnienia…
— z serii: pisane do szuflady...
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
therightcourse
wiadomo! <3
Reposted fromtimetolove timetolove vialamujer lamujer
therightcourse
9940 22cc 390
Reposted fromiustus-sexus iustus-sexus vialamujer lamujer
therightcourse
7120 f95c 390
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
therightcourse
a ja się czułam jednym wielkim totalnym błędem, wstydem, brakiem celu.
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacytaty cytaty
therightcourse
3971 7955 390
Pokolenie Ikea Kobiety vol.2
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viacytaty cytaty
therightcourse
3977 b6ef 390
Pokolenie Ikea Kobiety vol.4
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl